Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Czcionka:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skąpem działa w oparciu o przepisy art. 4 ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powołana została Zarządzeniem nr 61/2019 Wójta Gminy Skąpe z dnia 29 września 2019 r. w Skąpem i działa zgodnie z regulaminem organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta Gminy Skąpe w dniu 12.02.2007r.

Komisja powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W skład Komisji wchodzą:

 1. Beata Sudnik - Kotus – przewodnicząca Komisji, Dyrektor Szpitala wcześniej Kierownik Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych w Ciborzu;
 2. Marek Gieruszyński – zastępca przewodniczącego Komisji, emerytowany Kierownik Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ciborzu;
 3. Artur Macul – sekretarz Komisji, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem;
 4. Krzysztof Rączkowski – członek Komisji, Dyrektor PSP w Międzylesiu;
 5. Paweł Radziewicz - członek Komisji, Policjant KPP Świebodzin;
 6. Andrzej Walach - członek Komisji, emerytowany Dyrektor Gimnazjum w Radoszynie;
 7. Józef Roszczyk - członek Komisji, emerytowany Policjant;

Do zadań komisji należy w szczególności:

 1. Zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii zarówno dla osób uzależnionych jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym, (dzieci współmałżonków, rodziców)
 2. Inicjowanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, wobec rodzin, w których występują problemy alkoholowe.
 3. Inicjowanie innych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.
 4. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
 5. Podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (wg art. 24-26 i art. 40 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
 6. Kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 7. Kierowanie do sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 8. Wydawanie postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Podstawa prawna: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230

kontakt:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
66-213 Skąpe 49
godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.00 i ostatni wtorek miesiąca od. godz. 15.00 do godz. 17.00.
tel. 68 34 19 108
e-mail: ops@skape.pl

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Strony internetowe

Złożysz wniosek on-line