Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsce i sposób załatwienia

Czcionka:

Miejsce i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

  • W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
  • W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat zaświadczenia o dochodach do Programu Czyste Powietrze;
  • otrzymać wniosek o wydanie żądania o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu do Programu Czyste Powietrze;
  • złożyć wniosek o wydanie żądania o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu do Programu Czyste Powietrze,

zgłoś się do o Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem, 66-213 Skąpe 49 w godzinach pracy Ośrodka tj: od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 – 15:00. Informacje udzielane będą również telefonicznie pod numerem 68-34-19-108.

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Strony internetowe

Złożysz wniosek on-line