Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Za życiem – koordynowanie wsparcia

Czcionka:

Na podstawia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” do poradnictwa w zakresie:

  1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
  2. wsparcia psychologicznego;
  3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
  4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej uprawnione są rodziny, w których jest kobieta w czasie ciąży, porodu i połogu, a szczególnie kobieta w ciąży powikłanej oraz  w sytuacji niepowodzeń położniczych lub dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Poradnictwo koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Koordynacja polega na:

  1. opracowywaniu wspólnie z osobami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;
  2. występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób zainteresowanych, złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.

W celu skorzystania ze wsparcia niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego ciążę lub zaświadczenia potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Strony internetowe

Złożysz wniosek on-line