Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąpem, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Skąpe. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i został utworzony na podstawie Uchwały Nr IX/41/90  Gminnej Rady Narodowej w Skąpem z dnia 28 lutego 1990r. Obszarem działania OPS jest Gmina Skąpe. Siedzibą OPS jest Skąpe 49, 66-213 Skąpe. Bieżący nadzór nad działalnością OPS w Skąpem sprawuje Wójt  Gminy. Działalnością ośrodka  kieruje  Kierownik,  przy pomocy zatrudnionych do realizacji zadań pracowników.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąpem jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną do realizacji zadań własnych oraz zleconych gminie. Działa na podstawie następujących przepisów:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040640593

2) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091571240

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941110535

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051801493

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20111490887

7) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820350230

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20051791485

9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20032282255

10) ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000567

11) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071921378

12) ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001863

13) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042102135

14) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010710734

15) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970540348

  16) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. - Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000195
 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Strony internetowe

Złożysz wniosek on-line